Vastgoed beheer

Veel particuliere verhuurders en professionele vastgoedbeleggers hebben niet de tijd en of de kennis om het steeds wisselende huurrecht te volgen en om bezig te zijn met de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot de verhuur van het onroerend goed.

Makelaardij Stroet-Kuipers biedt een totaalpakket in het beheer van uw vastgoed. Wij kunnen de dagelijkse zorg van de verhuur van uw onroerend goed voor u uit handen nemen en het van A tot Z voor u regelen. Van het incasseren van de huur tot het verzorgen van het onderhoud is bij ons in goede handen.

Hieronder vind u een beknopt overzicht van wat het totaalbeheer van uw onroerend goed omvat:
A. Administratief beheer
Onder administratief beheer wordt verstaan een vorm van beheer dat is gericht op een efficiƫnte en doorzichtige wijze van vastleggen van relevante gegevens betreffende het object, het periodiek geven van overzichten daarvan alsmede het uitvoeren van middels voorschriften en instructies gegeven opdrachten.
Meer in het bijzonder bestaat het administratief beheer uit:

 • Huurincasso; de minnelijke fase
 • Huur facturatie ( indien van toepassing )
 • Indexatie huurprijzen
 • Beheersadministratie
 • Huurovereenkomsten ( bij wisseling van huurder(s))
 • Huurmutaties
 • Huurafrekening

B. Technisch Beheer
Onder technisch beheer wordt verstaan het bij voortduring in een goede staat (doen) houden van alle bouwkundige, (installatie) technische en infrastructurele onderdelen van het object en het ten behoeve daarvan opstellen en bijhouden van onderhoudsprognoses voor de korte, middellange en lange termijn.
Meer in het bijzonder bestaat het technisch beheer uit:
Algemene zorg
Onderhoud
Opvragen en overleggen offertes voor onderhoud
Aanspreekpunt voor huurder inzake technische klachten / problemen
( 7 dagen per week bereikbaar)
C. Commercieel Beheer
Onder commercieel beheer wordt verstaan het totaal aan maatregelen gericht op het voor de opdrachtgever bereiken van een optimaal vastgoedrendement alsmede van een maximale verkoopopbrengst van het object.
Meer in het bijzonder bestaat het commercieel beheer uit:

 • Commercieel beleid
 • Verhuur
 • Begeleiding huurders
 • Aanspreekpunt voor huurders ( 7 dagen per week bereikbaar )
 • Dienstverlening aan huurders

Met het administratief, technisch en commercieel beheer nemen wij u de volledige zorg uit handen met betrekking tot uw onroerend goed.

Uiteraard is dit een beknopte beschrijving van wat het totaal beheer van uw onroerend goed omvat en inhoud. Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 072-5156788 of 06-29418228.